Za co Kowalczyk otrzymał absolutorium?

Za co Kowalczyk otrzymał absolutorium?

Radni miejscy są podzieleni w sprawie wykonania budżetu za poprzedni rok. Czworo z nich uważa, że absolutnie burmistrz nie wywiązał się z wykonania budżetu, choć jednocześnie przyznają, że miasto jest coraz bardziej doinwestowane, a nawet wydatki na polepszenie warunków funkcjonowania w mieście są rekordowo wysokie. Jednak nie zrobił trzech chodników, więc jakieś strategiczne ulice, miejsca parkingowe, parki miejskie, modernizacja targowiska, likwidacja bomby ekologicznej i inne nie mają znaczenia, bo trzech chodników nadal brak.

Od kilku już tygodni radni miejscy analizowali sprawozdania finansowe, zapoznawali się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która badała dochody i wydatki miasta w zakresie kompletności, szczegółowości i zgodności z przedkładanymi sprawozdaniami statystycznymi by móc zadecydować czy Robert Kowalczyk właściwie wykonał zakładany plan budżetowy. Przedłożone do RIO sprawozdanie spełniało wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i daje radzie możliwość oceny wykonania budżetu.

Podczas sesji absolutoryjnej burmistrz stwierdził, że miniony rok był bardzo dobrym okresem obfitującym w wydatki inwestycyjne, które przyczyniły się do poprawy nie tylko wizerunku miasta, ale również pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody mieszkańców.

Wprowadzono najwyższy poziom inwestycji i który wyniósł 20 mln 500 tys. zł. Dla przykładu tylko, takiego dobrego w 2015 r. to suma 8,5 mln zł. Widać z tego, że staramy się nadgonić stracony czas, staramy się realizować ważne dla mieszkańców inwestycje i to realizować je w taki sposób żeby nie pochodziły te pieniądze wszystkie z naszych własnych środków – mówił burmistrz dodając, że miasto stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł: rządowych i samorządowych. – Za wszystkie te środki bardzo serdecznie dziękujemy, a było ich 11,3 mln zł. Niektórzy jednak uważają, że to mało, że brakuje czegoś w jednym miejscu, czegoś w drugim miejscu. Natomiast to wykonanie budżetu, bez względu na to z jakiej strony na niego patrzymy, w 95% jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę szczególnie to, jak się ten rok dla nas skończył. My zaczynaliśmy ten rok i mówiliśmy, że deficyt budżetowy to będzie 11 mln zł, a kończymy z 3 mln zł. Zadłużenie miasta wyniosło 20 mln 190 tys. zł, a planowaliśmy ponad 23 mln zł. Tak naprawdę nie zrealizowaliśmy inwestycji na sumę 200 tys. zł (przyp. red. chodniki, które stały się argumentem opozycyjnych radnych by nie udzielać absolutorium za 2021 r.). – Warto tu powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą o co chodzi, o bardzo ważnym wskaźniku jak realizacja i o nadwyżce operacyjnej, którą wypracowaliśmy, czyli różnicy między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (przyp. red. inwestycje kwalifikuje się w wydatkach majątkowych), którą już trzeci rok z rzędu podwyższamy, co podwyższa nam wskaźniki i dzięki czemu możemy sobie pozwolić na drobne kredyty służące nam jako środki własne przy finansowaniu inwestycji.

Robert Kowalczyk oznajmił, że obecny rok może okazać się dużo trudniejszy niż miniony z uwagi na sytuację na rynku gospodarczym. Trudno jest przewidzieć ile miasto będzie musiało płacić za energię, za węgiel, za gaz, za paliwo, czyli główne składowe wydatków bieżących miasta.

Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pionki za 2021 r., uznała iż budżet został wykonany prawidłowo, a skład orzekający RIO podjął uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii bez uwag. Nie zawsze opinie RIO były tak pozytywne dla miasta Pionki, w minionych kadencjach RIO miało sporo uwag do naszych sprawozdań finansowych, a był nawet taki rok, kiedy groziło nam ogłoszenie bankructwa.

Opozycyjni radni podczas debaty na sesji, ale i wcześniej podczas posiedzeń komisji, mówili, że RIO otrzymało niepełne dane finansowe i stąd pozytywna opinia. Radny Tomasz Łyżwa stwierdził, że można było w sprawozdaniu napisać o niewykonanych chodnikach. Uwaga może i słuszna, jednak po 8 latach  bycia radnym miejskim, winien doskonale wiedzieć z czego składa się sprawozdanie finansowe składane do RIO. Jeśli nie zgadzał się z przedstawionymi dokumentami, to zawsze mógł wnieść zastrzeżenia do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej i próbować wpłynąć na zmianę jej treści. Tego jednak nie uczynił, za to przez kilka tygodni powtarzał, że sprawozdanie zostało źle wykonane lub raczej nie przedstawiono w nim prawdy.

Tą uchwałę też będą głosował na nie i zaraz powiem dlaczego – mówił radny Łyżwa. – Ponieważ ten budżet nie został wykonany. W tabelkach i wynikach wszystko się zgadza. Pan burmistrz swego czasu mi mówił, że ten nieszczęsny już chodnik nie został wykonany, środki były zadysponowane, a na początku roku przesuwaliśmy środki, które zostały z roku ubiegłego. To jest pierwszy argument, a przy okazji chciałem wspomnieć, bo pan przewodniczący mówił o pewnych środkach zewnętrznych. Ja może, nie wypada mi się chwalić, ale tak. Panie burmistrzu, dostaliśmy sporo środków zewnętrznych, może od najniższego szczebla zacznę, z powiatu, bo mamy wspólne inwestycje. Największą inwestycją, znaczy dostaliśmy, to są drogi powiatowe i szpital jest w zarządzie powiatu, tak samo jak i szkoły.

Tomasz Łyżwa mówił o niewykonanym budżecie, ale jednocześnie wspominał o pieniądzach od powiatu na budowę dróg czy szpitala. Niestety radny Łyżwa chyba nie do końca rozumie o co chodzi w finansach, bo mylą mu się środki pozyskane z przekazanymi, wydatki majątkowe z bieżącymi, a także środki na bieżące utrzymanie dróg i chodników z środkami pozyskanymi na inwestycje. Miasto Pionki nie otrzymało pieniędzy od powiatu na budowę ul. Spacerowej i Polnej tylko przekazało do budżetu powiatu kwotę 650 tys. zł na wykonanie przebudowy. Na szpital również nie otrzymaliśmy środków tylko daliśmy 1,5 mln zł na jego budowę.

W szkołach (powiatowych) ciągle są coś dzieje, są remonty, reorganizacje, bo demografia jest jak jest, jest coraz mniej dzieci – mówił radny, choć uczniów w szkołach powiatowych na terenie Pionek ubywa, ale to nie ze względu na demografię, a raczej ze względu na mało atrakcyjne kierunki. Słynne technikum Zielone właśnie przestało istnieć, bo połączone zostało z L.O. w zespół szkół. Budynek technikum zostanie przekształcony w szkołę specjalną, a uczniowie Zielonego wraz z dotychczasowymi uczniami liceum będą dzielili jeden budynek przy ul. Al. Lipowe. – Ale pan starosta i zarząd powiatu, radni z tego okręgu, radni z PiSu no jednak dbają o nasze miasto – kontynuował Tomasz Łyżwa, choć wymieniał inwestycje nie należące do miasta, bo obiekty czy ulice o których mówił należą do zarządu powiatu, a więc tym samym powiat po prostu inwestuje w swoje, a nie miejskie.

Omawiając wykonanie budżetu miasta, radny Łyżwa rozwodził się na temat budowy szpitala powiatowego, który z finansami miasta nie ma nic wspólnego prócz przekazania dotacji celowej (pomocy finansowej) dla powiatu z budżetu miasta w wysokości 1 mln zł w roku 2021 (kwota dotacji celowych dla powiatu radomskiego w minionym roku wyniosła w sumie ok. 1 mln 650 tys. zł).

Należy tu też podziękować marszałkowi i ludziom pozyskującym te pieniądze, bo one też są spore. No może nie największe w roku ubiegłym, ale tak w perspektywie ostatnich lat myślę, że dostaliśmy od rządu. Z przykrością muszę stwierdzić, że żadnej tablicy na ten temat nie ma – żalił się Tomasz Łyżwa, a chodziło mu o tablice w formie czeków, które otrzymują samorządy wraz z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Trudno by w urzędzie miasta Pionki wisiały tablice informujące o pieniądzach pozyskanych przez powiat np. na budowę szpitala czy ul. Spacerowej. Takie tablice wiszą na korytarzu beneficjenta, czyli w budynku starostwa powiatowego w Radomiu.

Myślę, że pan Belowski wie doskonale, że na odwodnienie Zakładowej z Polskiego Ładu przyznano nam pieniądze. No jeszcze tych pieniędzy nie mamy. Z moich informacji wynika, że jeśli na budowę 5 kotłowni we wniosku byłaby mniejsza kwota, to też byśmy te pieniądze dostali – stwierdził Tomasz Łyżwa, który uznał, że nikt przy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta nie chwali się „rządowymi pieniędzmi”.

Panie radny Łyżwa, jest podział kompetencji w samorządach i jeżeli inwestycję prowadzi starostwo powiatowe, to jest to zadanie własne starostwa i z całą pewnością w starostwie powiatowym w Radomiu wisi tablica, że starosta wykonuje szpital w Pionkach, tak jak wcześniej wisiała, że wykonywał szpital w Iłży – do wypowiedzi radnego odniósł się Zbigniew Belowski, który mówił, że rada miasta zobowiązała burmistrza by przekazał z budżet pieniądze na pomoc finansową przy budowie szpitala, ale to nie oznacza, że miasto Pionki będzie zawsze wspomagało inwestycje innych samorządów. – Pan stwierdził dzisiaj, że to są zasługi przede wszystkim radnych PiS i posła ziemi radomskiej. Natomiast ekscytowanie się, że dostaliśmy pieniądze na ul. Zakładową – jeszcze nich nie mamy. To jest dopiero deklaracja, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz – skąd rząd ma pieniądze? Z moich i pana podatków, wielu innych osób. To nie jest tak, że rząd ma pieniądze i nam je daje. Przestańmy uprawiać demagogię polityczną.

Tomasz Łyżwa podkreślił, że szpital wcześniej był zadłużony, a teraz ma bilans dodatni. Warto wspomnieć, że kiedy szpital się zadłużał, to też był szpitalem powiatowym, a tym samym się zadłużył i sam swój dług zniwelował. Teraz radny Łyżwa mówi, że brak długu na koncie szpitala oraz jego budowa, to wyłącznie zasługa radnych PiS i starosty. Burmistrz przypomniał, że także miasta Pionki, bo dokłada do tej budowy z własnych pieniędzy, a wcześniej spółka PWKC umorzyła długi szpitalowi za centralne ogrzewanie oraz wodę i ścieki. Radny Łyżwa chwali powiat i radnych z PiS, ale zapomina, że jest radnym tego miasta i ma dbać głównie o budżet i inwestycje pionkowskiego samorządu. Zbigniew Belowski przypomniał, że w poprzednich kadencjach powiatu w Pionkach powstał Zakład Opiekuńczo Lecznicy do którego też miasto Pionki dokładało pieniądze.

Tu nikt nikomu nie odmawia zasług. Tylko nie róbmy z tego fetyszu. Nie róbmy z tego cuda nie wiadomo skąd. Wszystko to, co jest wpompowane finansowo w nasze samorządowe działanie albo pochodzi z naszych podatków, albo z pieniędzy unijnych poprzez samorząd, więc również w części z naszych podatków. To się nie bierze z nieba.

Po odczytaniu uchwały RIO z wykonania budżetu miasta, uchwały komisji rewizyjnej rekomendującej udzielenie absolutorium burmistrzowi oraz kolejnej uchwały RIO sprawdzającej analizę komisji rewizyjnej, radni bez dyskusji przystąpili do głosowania. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za rok 2021 głosowało 9 radnych: Zbigniew Belowski, Włodzimierz Szałabaj, Krzysztof Bińkowski, Iwona Wydmuch, Paweł Kobylas, Kamil Panufnik, Stanisław Pacan, Grzegorz Wąsik i Dawid Jaroszek. Przeciwni natomiast byli: Paweł Abramowicz, Tomasz Łyżwa, Wojciech Maślanek i Wioletta Grzywacz.

Przeczytaj również

Komentarze