Zaczęło się od budowy chodnika, ma być projekt chodnika i miejsc parkingowych. Apel do zarządów wspólnot

Zaczęło się od budowy chodnika, ma być projekt chodnika i miejsc parkingowych. Apel do zarządów wspólnot

Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 26 października rozmawiano o ul. Leśnej. Konkretniej o chodniku pomiędzy ogródkami przed blokiem Leśna 13, a jednokierunkową uliczką prowadzącą na tyły budynku policji i dalej do MOPS, ekoPionki, WTZ.

Radny Wojciech Maślanek zwrócił się do członków komisji o zaopiniowanie wniosku budowy chodnika przy wspólnocie Leśna 13. Podczas dyskusji, radni stwierdzili, że o tej części miasta trzeba pomyśleć globalnie, czyli zastanowić się, co zrobić żeby dobrze rozplanować roboty, ale nie tylko te dotyczące remontu chodnika, ale poprawy infrastruktury tego miejsca. Stara część ulicy Leśnej, to niewielkie wspólnoty mieszkaniowe, których część partycypując w kosztach budowy, w ciągu kilku ostatnich lat ułożyła nowe chodniki przy swoich budynkach przy współpracy z miastem. Radny Maślanek zaproponował by chodnik przy Leśnej 13 wykonać w całości z pieniędzy budżetowych.

Radni podczas dyskusji stwierdzili, że kilkanaście wspólnot w ostatnim czasie składało wnioski w ramach Inicjatyw Lokalnych i wykonywały w pobliżu swoich budynków miejsca parkingowe, chodniki, a nawet uliczki dojazdowe. Dobrze by było, gdyby mieszkańcy również tej wspólnoty złożyli taki wniosek. Wysunięto nawet propozycje by sąsiadujące wspólnoty, czyli Leśna 7, 9 i 11 partycypowały w kosztach budowy chodnika przy bloku nr 13.

Radny Maślanek przekonywał, że chodnik ten został „zapomniany przez samorządy”, a jest krótkim odcinkiem i bardzo potrzebnym mieszkańcom tego bloku, bo prowadzi do bloków Leśna 11 i 17.

Stan techniczny akurat tego chodnika jest fatalny i trudno tu nie zgodzić się z radnym Maślankiem. Niemniej jest to chodnik prawie bezużyteczny, bo z jednej strony rosną przy nim już dobrze rozrośnięte krzewy, pielęgnowane przez mieszkańców, które stanowią naturalne ogrodzenie oraz drzewa, a z drugiej sąsiaduje on bezpośrednio z wąską i mocno zniszczoną uliczką. Sam chodnik jest dość wąski, bo przed laty układano je na szerokość dwóch płyt chodnikowych i być może kiedyś służył mieszkańcom jako ciąg pieszy, ale od wielu lat to właśnie na nim parkowane są samochody mieszkańców tego bloku, którzy właściwie nie mają gdzie ich ustawiać, bo w obrębie tych czterech wspólnot i hotelu miejsc parkingowych zbyt wielu nie ma.

Po krótkiej dyskusji radny zmienił zdanie co do treści swojego wniosku i zaproponował by do budżetu na przyszły rok wpisać nie tylko budowę chodnika, ale również miejsc parkingowych. Pytanie tylko, gdzie chciałby je wybudować, bo miejsca na to nie ma. Chyba, że mieszkańcy wspólnoty zadecydują, że pozbędą się zieleńca przed wejściami do klatek schodowych na rzecz miejsc postojowych i chodnika położonego tuż przed wejściem do bloku.

Przewodniczący komisji rewizyjnej zwrócił się z apelem do zarządów wspólnot Leśna 7, 9, 11 i 13 by wystąpiły do urzędu miasta z propozycjami inwestycji przy swoich blokach. Oczywiście także z propozycją współfinansowania wykonania zadań – chodzi o określenie ewentualnych kosztów, jakie mogą ponieść. To mieszkańcy tych wspólnot najlepiej wiedzą, gdzie jest im potrzebny parking, gdzie chodnik, a którędy w ogóle nikt nie chodzi. Głównie radnym zależy na tym, by oprócz efektu estetycznego, osiągnąć również efekt funkcjonalny.

– Ja myślę, że ten apel nie wyklucza mojego wniosku, prawda, aczkolwiek może jedynie pomóc, bo może na przykład mieszkańcy bloku nr 7, 9 i 11 widząc te potrzeby, szczególnie od Ogródka Jordanowskiego również, bo przypomnę, chyba wszyscy wiemy, że mamy tam imprezy miejskie i instytucje jeszcze nasze, nasze samorządowe i tam też jest jeszcze problem, że woda zalewa przecież od szczytu bloku nr 11 i od Leśnej 9. W fatalnym stanie tam jest i nawierzchnia, i ten odcinek przy samym płocie Ogródka Jordanowskiego. Myślę, że ten apel nie wyklucza mojego wniosku. Zgłaszam wniosek o wpisanie do projektu budżetu na 2023 rok budowy chodnika i miejsc parkingowych przy bloku Leśna 13.  

Wniosek radnego Maślanka poparł tylko radny Kamil Panufnik, trzech pozostałych członków komisji wstrzymało się od głosu. Zakres prac dotyczący złożonego wniosku obejmować musi wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskania zgody na budowę, co znacząco podwyższy koszty.

Apel przewodniczącego komisji rewizyjnej do zarządów wspólnot i mieszkańców Leśna 7, 9, 11 i 13 poparli wszyscy członkowie komisji.

Przeczytaj również

Komentarze