Zaprzysiężenie Burmistrza

Zaprzysiężenie Burmistrza

W dniu dzisiejszym 9 grudnia 2014 r. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Na specjalnej Sesji Rady Miasta Pionki nastąpiło uroczyste ślubowanie i zaprzysiężenie Romualda Zawodnika.

W Sali Widowiskowej CAL zgromadziło się wielu mieszkańców Pionek oraz przedstawiciele Rady Powiatu w osobach Marzena Murawska i Jan Siek, organizacji politycznych i komitetów wyborczych. Wśród zaproszonych gości byli dyrektorzy jednostek powiatowych, Miejska Komisja Wyborcza, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownictwo Urzędu Miasta w Pionkach, dyrektorzy przedszkoli i szkół miejskich oraz innych instytucji z terenu miasta Pionki, a także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców. Przybyli również kontrkandydaci Romualda Zawodnika w wyborach samorządowych, wspomniany Jan Siek, Krzysztof Miśkiewicz i Bartosz Saniewski. Był również ks. kanonik Leon Czerwiński z Kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Pionkach.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski otworzył II posiedzenie sesji Rady, które zawierało jeden zasadniczy punkt – przyjęcie przez Radę ślubowania nowego Burmistrza Miasta Pionki p. Romualda Zawodnika. W sesji uczestniczyło wszystkich 15 radnych i obrady były prawomocne.

Burmistrz Romuald Zawodnik złożył uroczyste ślubowanie po którym wygłosił krótkie przemówienie. Podziękował mieszkańcom za zaufanie jakim go obdarzyli oraz opowiedział o celach swoich działań.

Następnie nadszedł czas na życzenia dla Burmistrza Miasta Pionki. Oficjalnie złożył je ks. kanonik Leon Czerwiński cytując słowa św. Jana Pawła II. Już poza uroczystymi wystąpieniami każdy przybyły na zaprzysiężenie składał osobiście gratulacje i życzenia Burmistrzowi.

Atmosfera uroczystości była bardzo spokojna i pozytywna. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się na poczęstunek do kawiarni CAL. W takim dniu nie mogło zabraknąć uśmiechów oraz rozmów na błahe i poważne tematy.

Przeczytaj również

Komentarze