Zaprzysiężenie nowego burmistrza oraz radnych miejskich

Zaprzysiężenie nowego burmistrza oraz radnych miejskich

W dniu 19 listopada 2018 r. w Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się I sesja Rady Miasta kadencji 2018-2023. Uroczyste ślubowanie złożył Robert Kowalczyk oraz 15 radnych. Przewodniczącym RM został Wojciech Maślanek.

Na uroczystość zaprzysiężenia nowych władz przybyli licznie mieszkańcy naszego miasta oraz przedstawiciele jednostek samorządowych, władz powiatowych i oczywiście Miejska Komisja Wyborcza.

Tę pierwszą sesję rozpoczęła Jolanta Sarnecka-Buczek witając zaproszonych gości oraz mieszkańców. Po wprowadzeniu sztandarów urzędu miasta i jednostek podległych prowadzenie sesji przejął najstarszy spośród radnych – Stanisław Pacan:

Mam zaszczyt przewodniczyć pierwszej sesji rady miasta Pionki do momentu wyboru przewodniczącego. Panie burmistrzu, szanowni radni, życzę wam i sobie osobiście abyśmy mogli jak najwięcej dać w tej kadencji od siebie na rzecz naszego miasta.

Wszyscy radni przystąpili do ślubowania – art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Burmistrz Robert Kowalczyk złożył ślubowanie słowami: „Obejmując urząd burmistrza gminy miasta Pionki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy miasta Pionki. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek po zaprzysiężeniu przekazała na ręce Roberta Kowalczyka pieczęć burmistrza miasta.

Szanowni radni, drodzy mieszkańcy, przyjaciele. Jestem dzisiaj troszeczkę stremowany. Nie ukrywam, że nie spodziewałem się, że tak licznie zaszczycicie państwo ta uroczystość, dlatego bardzo serdecznie państwu dziękuję. Gratuluję wyboru radnym miasta Pionki. Dziękuję mieszkańcom za to, że tak masowo, jak od lat nie było, poszli do wyborów 21 października 2018 r. Szanowni państwo, chcę również bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy startowali w tych wyborach, bo wybory to święto demokracji i dlatego pozwólcie, że bardzo serdecznie podziękuję za to, że stanęła w szranki i poddała się głosowi mieszkańcom kandydatka pani Ewa Klich, kandydat, a jednocześnie burmistrz pan Romuald Zawodnik czy kandydat Krzysztof Banaszek. Dziękujemy, bo przecież wiemy, że start w wyborach nie jest rzeczą łatwą. Nie jest łatwo poddać się ocenie, prześwietlić się i pokazać tak naprawdę jakie ma się propozycje dla miasta i mieszkańców. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie im dziękuję i dziękuję wszystkim radnym, którzy wzięli udział w tych wyborach. Przed nami proszę państwa ciężka praca, a powiem inaczej – myślę, że ciężka służba, bo ja osobiście pracę dla mieszkańców traktuję jak służbę. I już dziś mogę państwu obiecać, że to będzie ciężka służba. Nie wiem jak to sobie wyobrażali państwo radni czy mieszkańcy, ale myślę, że przed nami wiele zadań i wiele problemów do rozwiązania tak, abyście wy, państwo byli w końcu dumni z tego miasta i zadowoleni z władz, które żeście wybrali. Ja już dziś chcę państwu powiedzieć, że z dniem dzisiejszym rozpoczynam kampanię wyborczą 2023 r. i mam nadzieję, że po tych 5 latach będziecie mogli państwo spokojnie powiedzieć, że w 2018 r. dokonaliście dobrego wyboru. Szanowni państwo, zaszczycony jestem tym, że mogę objąć urząd burmistrza mojego rodzinnego miasta, za co państwu bardzo serdecznie dziękuję i... do pracy.

Wybór przewodniczącego

Radni spośród siebie wybrali komisję skrutacyjną w osobach: Iwona Wydmuch, Wioletta Grzywacz i Paweł Kobylas, która dokonała liczenia głosów na kandydatów na przewodniczącego Rady Miasta: Wojciecha Maślanka i Tomasza Łyżwę. Głosowanie było tajne.

W pierwszym głosowaniu oddano po 7 głosów na kandydatów i jeden głos nieważny. Nastąpiło ponowne zgłaszanie kandydatur (pozostały bez zmian) i przystąpiono do ponownego głosowania i liczenia. 8 radnych zagłosowało na Wojciecha Maślanka, a pozostałych 7 oddało głos na Tomasza Łyżwę. Tym samym radni podczas I sesji wybrali swojego przewodniczącego.

Panie przewodniczący, szanowni państwo – głos zabrał burmistrz Robert Kowalczyk. – Jak widzicie rada ma sporo do zrobienia chyba jeszcze. Przede wszystkim to, że dobrze by było żebyśmy w tej radzie zaczęli mniej się spierać, a więcej budować. Życzę panu, panie Wojciechu żeby pan łączył radnych.

Panie przewodniczący – zwrócił się do Wojciecha Maślanka Stanisław Pacan. – Jako przewodniczący –senior gratuluję, proszę o zajęcie miejsca i poprowadzenie dalszej części sesji.

Nie zabrakło też krótkiego wystąpienia nowego przewodniczącego rady miasta:

Chciałem na wstępie podziękować Tomkowi Łyżwie, mojemu kontrkandydatowi w wyborach. Tomek, dziękuję jeszcze raz za to, że stanąłeś do walki uczciwej. Nota bene nie wiem czy był partyjny instruktaż z Radomia, nie zadziałał panie Tomaszu. Także tu chciałbym przestrzec szanowni radni przed partyjniactwem, bo nam w Pionkach, w lokalnym samorządzie partyjniactwo nie jest w ogóle potrzebne. Ja będę chciał ze swojej strony łączyć, połączyć całą radę. Wszystkich w tym momencie chciałbym zaprosić do współpracy z panem burmistrzem oczywiście na czele. Myślę, że każdy radny zgodnie ze złożonym ślubowaniem ma obowiązek pracować dla miasta i dla jego mieszkańców. Myślę, że wszyscy musimy pomóc panu burmistrzowi zrealizować jego program, za którym opowiedziało się 4 500 naszych mieszkańców. W tym momencie chciałbym zapewnić, że wszystko co uczynię jako przewodniczący rady miasta będę starał się jak najlepiej swoim działaniem pracować dla miasta i jego mieszkańców.

Nowy przewodniczący zamknął obrady I sesji rady miasta.

Po części oficjalnej oczywiście kwiaty i gratulacje dla wszystkich, ale szczególnie dla nowego burmistrza. Robert Kowalczyk miał okazję przyjąć życzenia od przedstawicieli wszystkich jednostek podległych urzędowi oraz od mieszkańców miasta.

Przeczytaj również

Komentarze