Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

W dniu 18 grudnia 2017 r. do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza Romualda Zawodnika.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa określonego w artykule 218 §1 Kodeksu karnego na szkodę pracownicy, polegającego na działaniach noszących znamiona mobbingu w miejscu pracy. Wniesiono o wszczęcie postępowania i przeprowadzenie w sprawie postępowania przygotowawczego.

Czarę goryczy przelały niewątpliwie słowa Romualda Zawodnika kierowane pod adresem pracownicy w dniu 14 grudnia podczas spotkania z mieszkańcami:

W sprawie pracowników publicznie się nie rozmawia. To jest sprawa pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Ja musiałbym się obawiać naruszenia dóbr osobistych pracownika. Natomiast tylko wspomnę, pracownica o której mógłbym dużo opowiedzieć, a mój poprzednik Marek Janeczek pewnie jeszcze więcej by opowiedział ciekawostek, zarzuciła mi na piśmie mobbing. Jeżeli nie wycofa się i nie przeprosi, to rzeczywiście poprosimy żeby sąd się tym zajął.

Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przeczytaj również

Komentarze