Żłobek miejski Wesoły Pajacyk będzie miał swoją filię

Żłobek miejski Wesoły Pajacyk będzie miał swoją filię

Dobra wiadomość dla rodziców maluszków – miasto chce stworzyć filię żłobka, by utworzyć ok. 30-35 miejsc dla najmłodszych. Podpisana została promesa na kwotę 1,8 mln zł, umożliwiająca adaptację budynku przy ul. E. Orzeszkowej na potrzeby żłobka.

Pieniądze na ten cel pochodzić mają z KPO w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2022 – 2029. Miasto wystąpiło z wnioskiem o kwotę ponad 1.400.00 zł na utworzenie filii funkcjonującego już żłobka Wesoły Pajacyk. W tym celu planowana jest przebudowa i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. E. Orzeszkowej, gdzie ostatnio mieściła się siedziba Hufca ZHP.

– ZHP w Pionkach rozwiązało się i Chorągiew Mazowiecka przekazała ten budynek z powrotem do miasta – wyjaśniał radnym Robert Kowalczyk podczas posiedzenia komisji budżetu. – Został ogłoszony konkurs przez Ministerstwo Rodziny i Spraw Społecznych na dodatkowe miejsca żłobkowe. My w tej chwili mamy czterdzieścioro dzieci w naszym żłobku, a moglibyśmy drugie tyle. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby przystąpić do konkursu i zaproponować do adaptacji ten budynek. Nasza oferta została zaakceptowana przez ministerstwo i dostaliśmy promesę na 1,2 mln zł do realizacji w ciągu 3 lat, z KPO.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029, to kolejna zmodyfikowana edycja Programu, której celem jest wsparcie gmin w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Środki na realizację programu możliwe będą dzięki zintegrowaniu środków europejskich – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, a także ze środków z budżetu państwa.

Pierwotnie Pionkom przydzielono środki z KPO na utworzenie 22 miejsc. Jednakże z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców, miasto zgłosiło chęć utworzenia 40 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków KPO.

Ile w tym żłobku adaptowanym, w tym budynku może być dzieci usytuowanych? – pytał radny Tomasz Łyżwa.

Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć dlatego, że to wynika z określonych przepisów. Wprowadzamy teraz do budżetu kwotę 50 tys. zł, żeby projektant określił to w projekcie. Inne są wymagania dla żłobka, inne dla przedszkola i jeszcze inne dla szkoły. Wstępnie z takiej analizy, o którą poprosiliśmy jak pisaliśmy wniosek, wynika, że może powstać od 30 do 35 miejsc – wyjaśniał burmistrz.

I kiedy? W ciągu kilku lat by były te pieniądze i żłobek by powstał, tak? – dopytywał Tomasz Łyżwa, a Robert Kowalczyk odpowiedział, że realizacja programu zgodnie z założeniami ministerstwa jest w ciągu 3 lat, Pionki mają pieniądze przyznane i te pieniądze będą, kiedy uruchomione zostaną fundusze z KPO.

Wniosek złożony przez miasto Pionki pokrywa 100% kosztów adaptacji obiektu na potrzeby żłobka. 5% wydatki miasta, jakie musi ponieść w ramach realizacji i tak zostaną zwrócone.

Mam nadzieję, że wszystko ruszy i w przyszłym roku powinniśmy zacząć – stwierdził na koniec burmistrz.

Podczas opiniowania projektu uchwały budżetowej, podczas posiedzenia komisji budżetu, zawierającej m.in. zapisy dotyczące środków na wykonanie projektu filii żłobka, za jej pozytywnym zaopiniowaniem zagłosował jedynie radny Piotr Nowak, przeciwni byli Paweł Abramowicz i Wojciech Maślanek, a od głosu wstrzymali się Tomasz Łyżwa i Stanisław Pacan. Na sesji niektórzy zmienili zdanie:

  • za podjęciem uchwały: Stanisław Pacan, Kamil Panufnik, Krzysztof Bińkowski, Zbigniew Belowski, Dawid Jaroszek, Piotr Nowak, Grzegorz Wąsik,
  • przeciw: Paweł Abramowicz, Tomasz Łyżwa i Wojciech Maślanek,
  • wstrzymali się od głosu: Anna Wierzycka i Paweł Kobylas.

Niszczejący budynek, wpisany do gminnej ewidencji zabytków, ma ogromną szansę na rewitalizację, ale przede wszystkim daje szansę zwiększonej liczby miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców Pionek.

Przeczytaj również