Złóż wniosek o dodatek węglowy

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Mieszkańcy Pionek, którzy są zainteresowani wypłatą dodatku węglowego w wysokości 3.000 zł mogą składać dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, pokój nr 13 (parter) w godz. od 7:30 do 15:30 oraz w formie elektronicznej przez system ePUAP w nieprzekraczającym terminie do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Druk wniosku można pobrać:

  • ze strony internetowej miasta Pionki: pionki.pl,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach (pokój nr 13),
  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Pionki (informacja),
  • lub klikając TUTAJ.

 

Przeczytaj również

Komentarze