Zmiana w sieci szkół

Zmiana w sieci szkół

Reforma oświaty w Pionkach wywołała mnóstwo dyskusji. Szeroko prowadzone konsultacje spowodowały, że gimnazja zostały włączone do szkół podstawowych, a radni w roku ubiegłym zatwierdzili nową sieć szkół. W dniu 27 lutego miał nastąpić kolejny przełom w sprawie organizacji nauki w placówkach szkolnych.

Oświata to temat drażliwy. Od początku kadencji opinia publiczna karmiona była hasłami, że do oświaty trzeba dokładać mnóstwo pieniędzy, zarządzanie taką ilością szkół jest nieopłacalne. Na wtorkowej sesji miała stanąć uchwała, która zmienia sposób organizowania nauki, a więc w budynku przy ul. Słowackiego miały uczyć się klasy IV-VIII oraz oddziały gimnazjalne, w budynku przy ul. 15 Stycznia klasy I-III, a przy ul. Leśnej uczyć się oddziały gimnazjalne oraz klasy V-VIII. Radni otrzymali tuż przed głosowaniem autopoprawkę wykreślającą te konkretne zapisy.

Podyktowane jest to tym, że kompetencją dyrektora jest organizacja pracy placówki, funkcjonowania klas, rozkład zajęć – wyjaśnił burmistrz. – Byłoby to wkraczanie w kompetencje dyrektora i ograniczenie jego kompetencji w organizowaniu pracy placówki. To dyrektor decyduje np. że z planu pracy wynika, że któraś klasa, bo ma do dyspozycji dwa budynki na przykład, że klasa IV będzie miała zajęcia we wtorek w budynku A, a w środę klasa VI.

Rozumiem, że w budynku na ul. Leśnej klasy III zostają (przyp. red. oddziały gimnazjalne), klasy IV w szkole nr 1 też zostają. Jako rada nie zmuszamy żeby dzieci z klasy III gimnazjum z ulicy Leśnej szły do szkoły nr 5. Myślę, że rozwaga państwa dyrektorów nie doprowadzi do tego. Rodzice „prosiły” żeby klasy IV zostały w tym miejscu. Bardzo dziękuję panie burmistrzu za taką autopoprawkę – powiedział radny Myśliwiec.

Rozumiem, że młodzież z klas IV-VIII może przejść, oczywiście za zgodą dyrektora, do placówki przy ul. Słowackiego? – dopytał radny Stanisław Pacan. – A odziały klas III przy ul. Leśnej będą tam pobierać naukę do końca roku szkolnego 2019?

Burmistrz oświadczył, że dyrektor zgodnie ze swoimi kompetencjami ma swobodę decyzji i będzie organizował naukę w porozumieniu z komitetami rodzicielskimi. Doprecyzował, że pozostaje w mocy poprzednia uchwała Rady Miasta w sprawie sieci szkół, a więc uczniowie z PSP 1 mogą uczyć się w budynku przy ul. Słowackiego od klasy V w górę. Mniejsze dzieci, decyzją Rady, czyli klasy I-IV pozostają w budynku przy ul. 15 Stycznia. Radni zostali poinformowani, że w dniu 27 lutego podejmują wyłącznie decyzję w sprawie prawidłowego nazewnictwa ulic oraz kosmetyki dot. obwodów.

Ja uważam, że w naszym mieście dostosowanie do nowego prawa oświatowego przebiegało w sposób absolutnie modelowy – twierdzi Romuald Zawodnik. – Nie zgadzam się tu z opinią m.in. pana redaktora Pionki24, który uważa, że to nieprawda. Konsultacje były tak powszechne jak w żadnym innym samorządzie, wypracowane rozwiązania są efektem rozwagi, dyskusji, wielu spotkań, są modelowe i bez szkody na ten moment dla nauczycieli. Ponieważ chcę powiedzieć, że żaden nauczyciel nie stracił pracy i mam nadzieję, że od 1 września również żaden nauczyciel w naszych placówkach nie straci pracy.

Wszyscy radni zgodnie zagłosowali za przyjęciem uchwały z autopoprawką. Po sesji okazało się, że owszem, dyrektorzy mogą organizować pracę szkoły, ale zgodnie z zapisami uchwały podjętej w lutym 2017 r. Tym samym wyklucza się swobodę dysponowania budynkami przez dyrektora PSP nr 1, który jasno ma wskazane, że uczniowie jego placówki zostali podzieleni na dwa budynki schematem: klasy gimnazjalne i V-VIII budynek przy ul. Słowackiego, młodsze klasy przy ul. 15 Stycznia. I tylko w tym zakresie dyrektor może organizować pracę w swojej placówce. To samo dotyczy PSP nr 5, która posiada budynek przy ul. Targowej oraz ul. Leśnej, gdzie uczyć mogą się uczniowie klas V-VIII oraz oddziały gimnazjalne. Taka trochę ograniczona swoboda bez „ingerowania” w kompetencje.

A wśród radnych już po głosowaniu poruszenie, że zostali wprowadzeni w błąd zapisem w projekcie uchwały jaki otrzymali w połowie lutego – do budynku przy ul. Słowackiego od września 2018 r. będą mogli przejść uczniowie klas IV-VIII. Autopoprawka przedstawiona na chwilę przed głosowaniem wprowadziła zamieszanie. I wszystko wskazuje na to, że o organizacji pracy PSP nr 1 będzie jeszcze głośno.

Przeczytaj również

Komentarze