Zupełnie nowa ul. J. Słowackiego i ul. Plac Konstytucji 3 Maja

Zupełnie nowa ul. J. Słowackiego i ul. Plac Konstytucji 3 Maja

Dobiegła końca największa inwestycja drogowa w Pionkach. Długo wyczekiwana przebudowa ulic J. Słowackiego i niewielkiej uliczki potocznie nazywanej Krzywą stała się faktem. Kierowcy cieszą się z równej nawierzchni, piesi mają do dyspozycji szerokie i równe chodniki oraz przejścia, a mieszkańcy okolicznych bloków upragnione zakończenie prac budowlanych. Piątek upłynął pod znakiem malowania pasów na wszystkich przejściach dla pieszych wzdłuż ulicy Słowackiego i przyległych do niej uliczek.

Modernizacja ulic była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego  IWZW w 2019 roku. Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Zarządem pozytywnie rozpatrzyli wiosek, dzięki czemu miasto otrzymało 1.310.000,00 zł na przebudowę ul. J. Słowackiego w Pionkach. Zbliżoną kwotę dołożono z budżetu miasta, choć początkowo miała być znacznie niższa. Nieoczekiwane koszty podyktowane były dodatkowymi pracami związanymi z uchybieniami w projekcie oraz robotami, które zostały pominięte przy sporządzaniu dokumentacji w poprzedniej kadencji. Należało chociażby przestawić słupy oświetleniowe, które według projektu pozostałyby na środku chodnika czy wymienić podłoże w ul. Plac Konstytucji 3 Maja, bo zlecając wykonanie projektu nikt nie sprawdził czy ułożona pod asfaltem trelinka zapewni stabilność podłoża.

Droga ta jest bardzo ważnym elementem pionkowskiego układu komunikacyjnego. Pełni ona funkcję dojazdową i obsługującą obiekty handlowe, obiekty budownictwa wielorodzinnego, hotelowe, bankowe oraz funkcję obsługi obiektów oświatowych. Tak intensywne wykorzystanie ulicy wymagała utworzenia wydzielonych, bezpiecznych ciągów pieszych i ciągów rowerowych oraz wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów.

Przebudowa ulicy Słowackiego objęła odcinek od ul. S. Żeromskiego do ul. Zakładowej. Projekt zakładał budowę nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę ciągów pieszych (chodników) oraz budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z utworzeniem pasa zieleni izolacyjnej oraz budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej). Łącznie przebudowane zostało 6 skrzyżowań ul. Słowackiego z ulicami: Zakładową, Przemysłową, Placem Konstytucji 3-go Maja, Konopnickiej, Orzeszkowej i  Żeromskiego.

W ramach przebudowy ulicy Słowackiego wykonano 11 przejść dla pieszych oraz 5 przejazdów dla rowerzystów. Dodatkowo przewiduje się montaż barierek ochronnych przy szkole podstawowej, które ograniczą możliwość wtargnięcia dzieci na jezdnię i nową organizację ruchu w oparciu o projekt jego organizacji. Wybudowano również „wyniesione skrzyżowanie” – rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo, niespotykane do tej pory w Pionkach.

Wraz z ul. J. Słowackiego przebudowana została ul. Plac Konstytucji 3 Maja, którą mieszkańcy potocznie od lat nazywają Krzywą. Niewielka uliczka, którą każdego dnia w drodze do pobliskiej szkoły podstawowej przemierzają setki dzieci. Po modernizacji widoczność znacznie się poprawiła, a piesi nie muszą już przebiegać pomiędzy ciasno zaparkowanymi pojazdami by przejść na jej drugą stronę.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zmodernizowano wejście i został wybudowany parking przyuliczny od strony ul. J. Słowackiego oraz zatoki parkingowe wzdłuż ul. Plac Konstytucji 3 Maja. To rozwiązanie znacznie ułatwi dojazd do szkoły, a przy okazji poprawi przejazd w tej okolicy.

Oficjalne oddanie do użytku ul. J. Słowackiego nastąpi w dniu 28 października, choć wiele osób niecierpliwiło się i wyrażało swoje oburzenie w kwestii czasu jej trwania. Zgodnie z założeniami oraz dokumentacją formalnie termin zakończenia inwestycji upływa dopiero 20 listopada 2021 r.

A tak wyglądała przed rozpoczęciem prac:

Przeczytaj również

Komentarze