Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Aby zachęcić do osiedlania się w naszym mieście, pojawił się pomysł zwolnień z podatku od nowo wybudowanych domów wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Zwolnienie z podatku ma służyć wsparciu rozwoju budownictwa na terenie miasta Pionki. Obserwowany proces migracji mieszkańców naszego miasta do gminy ma charakter stały, a jego ograniczenie leży w interesie miasta. Zwolnienie ma spowodować ograniczenie tego zjawiska.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że zwolnienie od podatku na 10-letni okres powinno zwiększyć atrakcyjność miasta Pionki wśród osób decydujących się na inwestycje w postaci budynków mieszkalnych, a tym samym przyczynić się do rozwoju budownictwa w Pionkach.

fot. Counselling

Przeczytaj również

Komentarze